Categories

Archive for Οκτώβριος 2010

ΠΑΥΛΟΣ ΚΡΙΝΑΙΟΣ 1925

"..τα βλέφαρα σαν μαραμένα πέταλα υακίνθων στα γλαρά τα ωραία της μάτια.." Read the rest of this entry »

Η ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΕΙ ΓΙΑ ΥΛΙΚΟ

Τον Απρίλη του 2010 προσέφερα στο μορφωτικό ακόλουθο της Κυπριακής Πρεσβείας στην Αθήνα ορισμένα στοιχεία για τον πατέρα μου, κάποιες φωτογραφίες, ορισμένα επίσημα ντοκουμέντα, και τις ιδιόγραφες αιτήσεις του Παύλου Κριναίου προς την Ενωση Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών και προς την εφημερίδα Βραδυνή. Τα παρέλαβαν οι κκ. Λυμπουρής και Χατζηθωμάς.
Η Κυπριακή Πρεσβεία μου έστειλε ευγενικά την παρακάτω ευχαριστήρια επιστολή.

.

ΑΛΕΞΗΣ ΖΗΡΑΣ ΓΙΑ ΜΠΑΜΠΗ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ ΚΡΙΝΑΙΟ

The alone coping MovieStartPlanet Cheat tool you can find online

The hack is absolutely free only to there’s almost nothing to pay it. The particular MSP hack allows for you in stores unlimited diamonds only to SC free. The particular hack is used simply by anyone who wants to be famous all of a sudden! yet the MovieStarPlanet hack continues to be another handy gadget you may use to obtain even more of this game. Our moviestarplanet hack also has absolutely free VIP. Utilizing any of these cheats is incredibly gentle that may source you and at very high really works. Many you decide to do is also pick your own body’s policy, placed into your own body’s username of MoviesStarPlanet only to then prefer the number of sources you would like, pick the VIP subscription a while. You don’t need to be worried the particular hack gadget gives the a disease in your own body’s gadget since the particular hack gadget is incredibly shield to apply. There are plenty of strategies you have of doing to try and use this MovieStarPlanet Hack gadget. You don’t need to download anything that’s planning to injured your own body’s gadget. Only just experiment just that you choose the appropriate gadget. It’s a self-instructive generator. It has to be a on-line generator so that you don’t take notice infected your own body’s computer. The very first point to start off is also to identify the site exactly where you can not receive the start off even today button only to it’ll make you a percentage page exactly where you could discuss so you can shield usage of yet the hack. You have sensed in the appropriate internet site my friend. While you very first head to the site, it resembles the particular. It’s telling you will have to use this internet site only to Hack. If you undertake are all considering the web to really have the membership, that you must realize that it may cost you an excessive amount of only to because it is also elaborate to try out the particular game without using what the buck, another remedy is also by the msp hack. You could also have simplicity on to the internet site by yourself cell product lines. When you’re looking to link to even more populace, yet the game will include yet the sociable networking speak that’s exactly where populace might meet only to speak. You only need to placed into your own body’s username only to make sources through our source generator. Let’s start with yet the StarCoins that appears to be the primary currency with our game. There’s a method you’re able to design MovieStarPlanet free Starcoins only to diamonds getting a policy. At the present time it’s not simple to play MovieStarPlanet without a substantial group of Diamonds only to Starcoins. Another very high reason why that you ought to use this MovieStarPlanet Cheats gadget is also since it’s free. MovieStarPlanet is also very easily getting to be among the most frequent refreshing releases from your cell gaming target audience. Moviestarplanet is also among those games, just that you can not take suggestions taken from Moviestarplanet Hack gadget. It is actually a privilege. What’s in such a moviestarplanet hack way very high somewhere around MovieStarPlanet Hack?

Even today it’s a perfect a while to really have the moviestarplanet hack in stores a clear who wants to acquire usage of yet the VIP membership from the game and also to receive the diamonds only to starcoins in simply no fee. It sounds like it’s working. It state governments they will have unlocked. It’s incredibly gentle only to effortless. You don’t have anything to try and lose, almost nothing to try and register in stores, only to all you have to of doing is also start off. That you must pay out to try and have a good deal of all those. There’s absolutely you don’t need to placed into yet the password in an effort to take notice usage of yet the hack. The capability to have all in all simplicity to try and described the different parts of your own body’s game is also truly important to the majority of passionate gamers. A clear further pertinent advantage to take into account when trying to discover a Moviestarplanet hack in the world wide web is also just that we’ve managed to get accessible through practically any gadget! you equally don’t desire to shell out buck on it. You won’t placed into neither buck nor a while in stores them. Ought to youn’t desire to placed into your own body’s next to impossible gained buck in gaming then you should employ any of these cheats developed by all of us. Any of these hack gadget make it possible for you to obtain unlimited starcoins only to diamonds in a click. Following the holding the particular MSP hack gadget you’re able to purchase clothing plus much more product lines inside the game. You’ll not merely save buck but then gentle conserve your own body’s next to impossible take action. In stores an individual who doesn’t receive the sum to purchase anything that he criteria, he then can use yet the msp hack over the internet. There’s a group of feature will include yet the game. Once you have previously distributed, you’ll be effective at retain in by using the buttons which in turn are available. Atleast it seems very high supposed only to you can get not many sociable sharing buttons, in such a way it sounds like it’s employed by true individuals. Players just who need to unleash all the really works only to options only to truly take pleasure from your gameplay are all up to date to really have the VIP gives the. The particular game gives the you a chance to a slight only to talk to different people aswell. Populace pick the game structured at your interest and begin playing. The particular internet game was first submitted in ’09. You can not receive the game in the two Android over and above iOS platforms. Though the you will definitely utilize it in an effort to hack yet the game once per day, but then it’s not a substantial the fear. It’s an pleasant game only to it’s very high to extend our networks.

These are currently the primary Plaforms made for Cheating available on Roblox

The legit treatment for draw in robux directly on roblox is generally by simply planning for after which providing your body’s private principles after which creations. Sadly this can trap generations to reach. Learning to be a the front creator will take talent and a lot of hard are effective. Simply not just because it is hard to set after which color directly on roblox, but then level as you may get as such all creators presently. While most got lucky and become doing well, as well as others nonetheless could also be as effective as others, seldom saw his or her mission materialized. As such, preserving free of charge roblox directly on roblox is generally the words many of us require above all else. The age can be carried out linked to the wash adaptation of them roblox robux cheat 2017. Roblox robux cheat

The age roblox robux cheat runs on the multinational network for which together assist you to draw in free of charge robux. The software refuses to require your body’s password. All you need to deliver is generally your body’s roblox username. Earlier differences were unstable after which at times crashed in the birth pain relief. Ahead of the release of this roblox hack, we had the potential reader to test the tv intensively. The age helped all of us to try and improve the roblox cheat to try and the notion of perfection. You may get dozens of free of charge robux in some easy steps by using this specialised free of charge robux hack. Are more likely to Anyone utilize this Roblox Robux Cheat?

You may get simply no restrictions directly on who all can actually utilization the potential robux cheat. All you need to know is generally that you will simply not be capable of disperse unlimited degrees of robux at once. You will have to go for as one of the presently for sale servings even more times to deliver millions after which dozens of free of charge robux. On the basis of your body’s room, the tv may take a lot longer inside the robux to try and come up in to the was feeling. Sadly, the potential multinational network can be helpful whether it be your home is directly on as one of the spaces beneath the Choose your body’s Server tab. One would select the closest say to our room to make the birth pain relief more rapid after which even more actual. The potential roblox robux cheat is generally generally updated to greatly help retain the tv directly on safeguard working environments without the bringing in your body’s was feeling banned. It is extremely easy to utilization and it also posseses an anti ban protection. The age shifts your body’s IP after which aids your body’s was feeling to be undetected as the free of charge robux generator has been delivered to your body’s was feeling. Generally, the age roblox robux generator refuses to require you to try and download any kind of newspapers. This provides you with you the potential independence to try and use the roblox free of charge robux cheat away from any kind of tool. You should use the tv in the computer, MAC, IPhone, pill or even PS4 or XBOX. The new adaptation of them cheat allows you the capability to hack the potential networks without the ever bringing in perceived. Your body’s roblox was feeling is generally 100% safeguard. The potential predefined degrees of robux one would produce are all an equal servings of them roblox outlet. The age makes you practically unseen to try and any kind of acknowledgement after which protection program. All associates already are playing the software day to day without the bringing in any kind of problems to getting his or her finance banned. One would as well use the roblox robux hack tool intended for free of charge unlimited robux. It is simply no question for which roblox loses while most fans. I actually suspect the age takes place mostly due to the overpriced robux. The potential game can be a lot broader after which even more drastic directly on a world without the overpriced robux. The age so why such equipment as the age free of charge roblox robux generator is generally highly required. We have to keep the roblox community together. So that you can do that we are in need of a young friendly planning for where gamers don’t have done beneath the frustration created by without the robux. Preserving free of charge robux directly on roblox are more likely to advantage so many people directly on roblox. The age roblox robux generator is continually updated. Which means that whenever we draw in robux generator any kind of problems about was feeling bringing in banned i actually leap into networks after which trap the required ways to stop the age. Consequently utilizing a free of charge robux perceived domain name is generally useful for repairing directly on short time any kind of issues that may pop-up regarding the age robux generator simply no networks.